Apie mus

Logopedė Violeta Katinienė

foto

Violeta Katinienė – logopedė ekspertė, SPPC (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras) specialiojo ugdymo konsultantė, Kauno miesto logopedų praktinės veiklos vertintoja. Konsultuoja tėvus, kurių vaikučiai nekalba (nuo 2 metų), teikia vaikams logopedinę pagalbą nuo 3 metų. Dirba su nekalbančiais vaikais, turinčiais įvairių kalbos sutrikimų, garsų tarimo trūkumų, rašymo ir skaitymo sutrikimų. Veda kalbos korekcijos pratybas mikčiojantiems vaikams, paaugliams ir suaugusiems (taiko diafragminį kvėpavimą, A. Strelnikovos kvėpavimo gimnastikos pratimus, mikčiojimo korekcijai naudoja efektyvią kompiuterinę programą BreathMaker). Savo praktines žinias gilino Rusijoje (Maskvoje), Didžiojoje Britanijoje (Mančesteryje), Danijoje (Kopenhagoje), Olandijoje (Amsterdame). Išleido metodines rekomendacijas logopedams ir tėvams „Jei vaikas nekalba“, „Parenkime vaikus mokyklai. Garsų š ir ž tarimas“. Savo sukauptą patirtį skleidžia, dalyvaudama TV laidose, rašydama straipsnius spaudai, vesdama seminarus pedagogams ir logopedams. Parengė mobiliąją mokomąją metodinę priemonę „Mokau(si) kalbėti“, skirtą nekalbantiems vaikams ir suaugusiesiems (2014)

Plačiau...

Logopedė Liuda Jarošienė

foto

Liuda Jarošienė – logopedė ekspertė, edukologijos magistrė, miesto I-ojo mikrorajono mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės veiklos vadovė. Dirba su vaikais turinčiais intelekto, emocijų ir elgesio, kompleksinių sutrikimų, garsų tarimo, kalbos, komunikacijos sutrikimų, skaitymo ir rašymo problemų. Teikia pagalbą vaikams nuo 3 m. Konsultuoja tėvelius, pedagogus, studentus įvairiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų įveikimo, specialiojo ugdymo klausimais. Savo darbe atskleidžia informacinių kompiuterinių technologijų panaudojimo galimybes. Kuria ir taiko specialiąsias mokymosi priemones. Aktyviai dalyvauja respublikiniuose bei tarptautiniuose seminaruose, konferencijose, vadovauja studentų praktikai, turi logopedų metodinių darbų recenzavimo patirtį. Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir domėjimasis profesijos naujovėmis leidžia pasiekti gražių darbo rezultatų.

Plačiau...

     
Design downloaded from free website templates.