Kontaktai:

Logopedė Violeta Katinienė

Tel. 8 610 10515, vkatiniene@gmail.com

Logopedė Liuda Jarošienė

Tel. 8 612 02565, liudaf@gmail.com

---

Užnerio g. 1, Kaunas 

 

 

     
Design downloaded from free website templates.